เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง
ผลิตภัณฑ์ Elma จากเยอรมัน

Ultrasonic S Series

 
 • Electronic timer
 • Temperature control (H models only)
 • Auto-start temperature-controlled / temperature pre-selection
 • High-performance transducer systems
 • Quick degassing with Autodegas / Degas
 • Improved cleaning performance with Sweep technology
 • Safety switch-off


Model

Tank
(Lite)

Size(Internal)
mm
Frequency
kHz
Drain Valve(Daimeter)
Basket 
Internal.Dims
S10/H
0.8
190 x 85 x 60
37
No
177x73x35
S15/H
1.75
151x137x100
37
No
112x103x55
S30/H
2.75
240x137x100
37
3/8"
198x106x55
S40/H
4.25
240x137x150
37
3/8"
190x105x80
S60/H
5.75
300x151x150
37
3/8"
255x115x80
S70/H
6.9
505x137x100
37
3/8"
465x106x55
S80/H
9.4
505x137x150
37
3/8"
455x106x80
S100/H
9.5
300x240x150
37
3/8"
255x200x80
S120/H
12.75
300x240x200
37
3/8"
250x190x120
S180/H
18
327x300x200
37
3/8"
280x250x120
S300/H
28
505x300x200
37
3/8"
455x250x120
S450/H
45
500x300x300
37
1/2"
455x270x194
S900/H
90
600x500x300
37
1/2"
545x450x250


 
  Accessories
 • Jewellery rack
 • Clamps for Ellenmeyer flasks
 • Stainless steel covers with hole for beakers
 • Cooling coil
 • Tray
 • Tool holder
 • Test-tube holde